Umożliwiamy innym realizację ich misji

Nadzór właścicielski


Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem firmy lub firm i ....

może nie masz czasu lub ochoty na osobisty nadzór nad bieżącą pracą zarządów czy osób zarządzających?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki naszemu doświadczeniu w zarządzaniu firmami, w tym firmami będącymi osobami prawnymi - spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi, jak również w pracach Rad Nadzorczych, możemy zaproponować, m.in. :
1. Audyt stanu firmy na wybrany dzień.
2. Ocena pracy zarządów lub osób zarządzających.
3. Reprezentacja w Radach Nadzorczych i Walnych Zgromadzeniach.
4. Sporządzanie sprawozdań z wykonania czynności kontrolnych, w zleconym zakresie, w imieniu Wspólnika czy Udziałowca.
5. Opracowywanie koncepcji kierunków rozwoju firm.