Anderen die Umsetzung ihrer Mission ermöglichen

Upadłości


Zgodnie z art. 353 k.c. wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien je spełnić. W przypadku, gdy dłużnik nie spełnia swojego świadczenia wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej. Jednakże nie zawsze jest możliwe lub skuteczne. Zwłaszcza wtedy, gdy dłużnik ma wielu wierzycieli, a jego stan majątkowy uniemożliwia ich zaspokojenie. W stanie niewypłacalności dłużnika zasady wspólnego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli reguluje "Prawo Upadłościowe i Naprawcze". Roszczenia te powinny być zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.