Anderen die Umsetzung ihrer Mission ermöglichen

Przed upadłością


NIe udało sę zrealizować celów działalności gospodarczej...:(

- nie wszystko w życiu układa się według założonego scenariusza, podobnie jest w działalności gospodarczej. Być może przyjdzie taka chwila, kiedy nie będziecie widzieli już żadnej możliwości kontynuacji swojej działalności, nie załamujcie jednak rąk i skorzystajcie z pomocy naszych pracowników doświadczonych w postępowaniach upadłościowych. Znowelizowane prawo upadłościowe i naprawcze daje również inne możliwości, aniżeli tylko likwidacja majątku, więc może jednak nie wszystko jest stracone! Pomoże Wam przygotować wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu lub likwidacją majątku, bądź wniosek o postępowanie naprawcze. Pamiętajcie, że nie złożenie wniosku w terminie jest zagrożone nie tylko sankcjami karnymi, ale może powodować odpowiedzialność materialną całym Waszym majątkiem osobistym !!!