Making it possible for others to fulfil their mission

Contact


Our address :

„sed lex” sp. z o.o

ul. Bystrzycka 69 c.
54-215 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel. 071 351 04 83, 071 351 52 25
fax. 071 351 52 25, 071 351 04 83
tel. kom. +48 508 591 283
e-mail biuro@sedlex.pl www.sedlex.pl


Work hours Monday - Thursday : 9:00 - 15:00, or another agreed time.

NIP 8942836754, REGON 020095410 KRS 0000236608

Kapitał zakładowy - 50.000,00 zł, Kapitał zakładowy opłacony - 50.000,00 zł

ALIOR BANK S.A., Nr rachunku bankowego 72 2490 0005 0000 4530 6310 7180