Umożliwiamy innym realizację ich misji

Zakładanie, łączenie, likwidacja firm


Jesteśmy Twoim pierwszym krokiem w biznesie !!!

Masz pomysł na zrobienie interesu?

Chcesz rozpocząć działalność a nie masz czasu zająć się sprawami organizacyjnymi?
Oferujemy kompleksową obsługę rozpoczęcia działności gospodarczej podmiotom krajowym i zagranicznym, od doradztwa w zakresie wyboru formy prowadzenia działaności, tworzenia dokumentów założycielskich(umów, statutów), czynności rejestrowych w KRS, NIP, REGON, itp., wybór formy opodatkowania, pomoc w znalezieniu miejsca prowadzenia działalności, pomoc w wyszukiwaniu,
zakupie, bądź dzierżawie nieruchomości, zakupie bądź lizingu środków transportu i produkcji.

Procesy zachodzące w organizacji gospodarczej i w jej otoczeniu, w czasie prowadzenia działalności, wymuszają zmiany organizacyjne wewnątrz firmy. W skutek dywersyfikacji działalności bądź procesów konsolidacji rynku zachodzi konieczność, podziału bądź łączenia firm. Procesy te mogą przerażać poziomem komplikacji lub ogromem działań do wykonania. My doradzimy kiedy i jak przeprowadzić te procesy, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na Waszą działalność.
Czasami również wyczerpuje się formułą, w której prowadzicie działalności, z różnych powodów, wtedy zajmiemy się szybką i skuteczną likwidacją Waszej działalności.