Umożliwiamy innym realizację ich misji

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i KRS


Nieznajomość prawa szkodzi...

Przekonało się o tym wiele osób i przedsiębiorców. Konieczność posiadania stałej opieki prawnej przez każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest faktem. Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, podatkowego, spółek handlowych, gospodarczego, upadłościowego i naprawczego, KRS i innych daje rękojmię bezpieczeństwa Waszej firmy i zapewnia niezakłócony jej rozwój. Dzięki temu, że obsługę prawną prowadząc prawnicy niekorporacyjni, cena naszych usług jest bardzo konkurencyjna.

Proponujemy zatem :
1. Stałą opiekę prawną na podstawie umowy.
2. Zastępstwo procesowe dla podmiotów, które zawrą z nami umowę na obsługę prawną.
3. Doraźne porady prawne.
4. Sporządzanie pozwów i pism procesowych.
5. Sporządzanie wniosków, skarg, odwołań.
6. Reprezentacja przed organami państwowymi.
7. Obsługa firmy w zakresie KRS.
8. Sporządzanie umów i aneksów.
9. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno - prawnej firmy.
10. Prowadzenie księgi udziałów lub akcji.
11. Przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub udziałowców, projektów uchwał.