Umożliwiamy innym realizację ich misji

Ruchomości


I. Syndyk masy upadłości PLA DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy, stanowiących nieużywane wyposażenie serwerowni roku fabryki komputerów osobistych z 2008 roku, w skład którego wchodzą m.in. serwery IBM X3650 i 3850 M2, szafy montażowe, osprzęt CISCO i MOLEX oraz inne. Oferty z proponowaną ceną zakupu, nie niższą aniżeli cena oszacowania, można składać e-mailem na adres: syndyk@dariuszchudy.pl do 20 października 2012 roku. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym poinformowany do dnia 25 października 2012 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania powodu. Więcej wiadomości można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355.

Sprzęt IBM