Umożliwiamy innym realizację ich misji

Windykacja i obrót wierzytelnościami


Płynność finansowa - rzecz święta !

Historia zna wiele przypadków firm, które zwiększały obroty z roku na rok, krzywe sprzedaży szły ostro w górę a wskaźnik rotacji towaru ostro w dół, aż tu - bankructwo?!?. Niemożliwe ? Możliwe ! Zapomniano o kontroli należności. Dzisiejszy rynek wymusza praktycznie sprzedaż z opóźnionymi terminami płatności, co pociąga za sobą konieczność, z jednej strony zaufania kontrahentowi, z drugiej zaś strony konieczność kontroli regulowania wierzytelności i ich terminowość. Niestety, mimo stosowania różnych procedur sprawdzania kontrahenta, nie należą do rzadkości przypadki opóźnień w płaceniu zobowiązań lub wręcz zaprzestanie ich regulowania.
Aby pomóc Państwu w zachowaniu płynności proponujemy:
1. Monitoring regulowania Waszych wierzytelności.
2. Telefoniczne "przypominanie" kontrahentom o konieczności uregulowania zobowiązań.
3. Opracowywanie form zabezpieczeń transakcji z opóźnionym terminem płatności i sprawdzania wiarygodności kontrahentów.
4. Windykacja należności, sporządzanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
5. Zabezpieczenia zapłaty wierzytelności na wypadek upadłości kontrahentów.
6. Obrót wierzytelnościami, kompensaty, współpraca z KRD i Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych KRS.