Umożliwiamy innym realizację ich misji

Reprezentacja upadłych


Stało się ! Ogłoszono Twoją Upadłość !

To jednak nie jest jeszcze koniec!

Masz prawo do czynnego udziału w postępowaniu upadłościowym, także przez pełnomocnika, czyli nas.

Możesz na bieżąco kontrolować pracę syndyka, oceniać podejmowane przez niego czynności, pomagać w likwidacji majątku, w celu zaspokojenia wierzycieli w największym stopniu. Za swoją pracę masz prawo do wynagrodzenia. To wszystko jest brane pod uwagę, przy decyzji o umorzeniu niespłaconych zobowiązań w trakcie postępowania upadłościowego(jeżeli prowadziłeś działalność jako osoba fizyczna). Twój czynny udział w postępowaniu upadłościowym zapobiegnie jego patologiom, które jednak się zdarzają !